Marien Jongewaard/Nieuw West
There is a discussion

Een voorstelling van Nieuw West / Marien Jongewaard
Tekst Rob de Graaf

**** de Volkskrant
'De sfeer is intiem, met Jongewaard in het midden en zijn publiek eromheen. Tranen, speeksel, grapjes, zelfspot, bekende gegroefde kop, mager beweeglijf, bouwjaar 1951: zo dichtbij, dichtbij als zijn verhaal. Over jeugd, verwondering, angst, eenzaamheid, troost – geloof in de verbeelding. En de deceptie die toeslaat, de twijfel van een kunstenaar van rond de zestig jaar.'

 **** NRC Handelsblad
'Het verhaal toont opvallende gelijkenis met de autobiografie van Jongewaard. Auteur Rob de Graaf schreef deze weergaloos scherpe, hoekige monoloog van de strijd van een kunstenaar om te overleven. Hoekig is ook de speelstijl van Jongewaard. Hij schiet heen en weer tussen verstilling en woede. Fantastisch is zijn uitval dat hij „geen kunst wil maken als educatief project".'

**** Groene Amsterdammer
‘De vorm van de vertelling is jankend indringend en raadselachtig mooi. […] Ze is van een hartverscheurende noodwendigheid. Troostrijk ook. En op een merkwaardige wijze ook heel erg blijmakend.’
 
**** Theaterkrant.nl
De gespeelde theatrale lezing culmineert in een bevlogen statement van een theatermaker die kiest voor zijn ‘theater van de onredelijkheid’ en ‘niet voor het vermaak en de bevestiging en de lichtverteerbaarheid’. Ook nadat hem is verteld dat hij ‘bedankt werd voor de moeite, maar dat het nu niet meer hoefde’. Jongewaard/Marini moet ‘dingen’ blijven maken, want waar leeft hij anders voor? Hij moet doorgaan. Gelukkig maar’. http://www.theaterkrant.nl/recensie/there-is-a-discussion/


In THERE IS A DISCUSSION, een monoloog ontvangt Marien Jongewaard  zijn publiek in een intieme setting. Hij praat over de geschiedenis van een man, een kunstenaar, die lang een jongen is gebleven, heeft volhard in een dwarse en rebellerende houding en altijd de vrijheid heeft genomen om met veel energie de dingen te doen die hij belangrijk vindt. 
De man die Marien Jongewaard hier speelt, vertelt hoe het hem is vergaan, als voormalig beeldenstormer die steeds meer de waarde van tradities is gaan inzien, als drukke prater die heeft moe- ten leren luisteren, als bevlogen zoeker die niet alleen de open ruimte maar ook de muren heeft leren kennen, als man die de over- gang heeft gemaakt van ‘alles kan nog’ naar ‘dit is het dus’.

THERE IS A DISCUSSION, een monoloog ontleent zijn titel aan het werk ‘There is a discussion’ van de conceptuele kunstenaar Ian Wilson. Door deze woorden op te schrijven en openbaar te maken genereert Wilson discussie, meningsvorming, inventiviteit – en dat is wat Marien Jongewaard met zijn werk ook voor ogen staat. 

Idee en spel Marien Jongewaard  tekst Rob de Graaf  techniek René Rood  zakelijke leiding Marten Oosthoek  publiciteit Bureau tamtam  grafisch ontwerp Maarten Evenhuis 
www.nieuwwest.com
 

 

 
di 22 okt 20:30 - 00:00 Theater
Wil je een actiecode invoeren? Klik hier
Voor deze voorstelling kunnen geen kaarten meer gekocht worden